Pe 9 iunie, Liga pentru Drepturile femeilor, si drepturile barbati, și alte organizații au cerut în instantele de resport să oprească activitatea acestei comisii, ceea ce pune drepturile tuturor.Au fost restrnase grav toate drepturilor tuturor oamenilor si mai are sute de milioane de persoane  nu au Asistenta medicala, nu au o sursa de venit si au crave încălcări atat cele religioase, dreptul la educației, majoritatea fiind marfa ieftina si presărata cu multa sărăciei si sclaviei modernă. Peste 300 de organizații si avocați pentru drepturile omului au exprimat de ziua lor profesionala cu privire la activitatea Înaltului Comisariat al ONU -Geneva, subliniind gravele derapaje si complice la un sistem opresiv la nivelul internaționala pentru violatorii ai drepturilor omului , care au fost sub pretext sub corna virus. 

 

Pentru organizații pentru drepturile omului au dat in judecată multe guverne pline de actele de corupției si au comis crime grave impotriva dreptul umanității internaționale, pentru drepturile nealienabile a încălcat atat legea interna si cat mai ales legea internaționala, făcând o Justitiei politica si opiniile unlor lideri ai drepturilor omului, au fost puse la zid si au fost aplicate tratamente diferențiate. Guvernele toate nu au fost transparente si in activitatea sa-lor politica pe timpul crizei sănătății mondiale, nu vor sa repornească economia globala, si vor sa lase sute de milioane de oameni si popoarele sa fie victimele ale bombardamentele discriminatorie.

 

In vara 2020 si alte 100 de tari si alte Liga Drepturile Omului au depus la Haga procese penale impotriva funcționarii corupti care guvernele au devenit afacerile lor de familie si au comis crime umanitare, si au legiferat in comiterea unor prejudicii uriase asupra drepturilor omului ale tuturor oamenilor. Drepturile fundamentale sunt ale omului pe care trebuie respectate, nu sub majoritatea jocurilor politice periculoase, ideea ca drepturile omului sunt facultative este utopie.pentru sefii de state si de guvernelor private de libertatea de gândire si apărarea drepturilor omului. Preferințele politice ar trebuie pentru crearea cadrului legislativ pentru apărară drepturile omului individuale. Dreptul uman are nevoie de viata si Guvernele sunt obligate sa respecte drepturile politice, drepturi umane si mai ales sa creeze consens care sa incurajeze o lume dreapta si sa combată crona virus si o lume ehilibrata.