STARE DE URGENTA INCEPE DE LUNI IN ROMANIA

UN DETALIU INTERESANT LEGAT DE STAREA DE URGENTA prevazut de OUG 1/1999 !sTARE DE URGENTA IN Romania se consemnează atunci când vine marele cutremur iar autoritățiile publice nu au luat deloc măsurile care se impun cu romanii care vin din zona rosire. Italia are cele mai grele momente din viata din cauza ca au închis toate bisericile si italienii nu se mai roaga la Dumnezeu, nu este vorba sa introduci credința cu linguriță si trebuie sa lase oameni sa vina la Dumnezeu sa le asculte rugăciunile si toate problemele de sănătate . Avem un guvern care nu va lua măsurile necesare pentru prevenirea si combaterea COVDI 19, dincolo de faptul ca numarul de persoane se afla foarte mici. Guvernul trebuie sa ia masuri pentru modernizarea sistemului public de sănătate si sa aduca medicamente compesate la milioane de romani.
“Pentru aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, precum si a masurilor prevazute in decretul de instituire a starii de asediu sau a starii de urgenta, autoritatile militare, precum si celelalte autoritati publice prevazute la art. 7 alin. (1) au urmatoarele atributii si raspunderi:

k) sa suspende temporar aparitia sau difuzarea unor publicatii ori a unor emisiuni ale posturilor de radio sau de televiziune”.

Starea de asediu sau starea de urgență se instituie de Președintele României prin decret, contrasemnat de primul-ministru și publicat de îndată în Monitorul Oficial al României.Articolul 11Decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgență se aduce neîntârziat la cunoștința populației prin mijloacele de comunicare în masă, împreună cu măsurile urgente de aplicare, care intră imediat în vigoare. Decretul se difuzează pe posturile de radio și de televiziune, în cel mult două ore de la semnare, și este transmis în mod repetat în primele 24 de ore de la instituirea stării de asediu sau de urgență.Articolul 12În termen de cel mult 5 zile de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgență, Președintele României solicită Parlamentului încuviințarea măsurii adoptate.Articolul 13În situația în care Parlamentul nu încuviințează starea instituită, Președintele României revocă de îndată decretul, măsurile dispuse încetându-și aplicabilitatea.(la 15-11-2004, Art. 13 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 453 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. )Articolul 14Decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgență trebuie să prevadă următoarele:a) motivele care au impus instituirea stării;b) zona în care se instituie;c) perioada pentru care se instituie;c^1) măsurile de primă urgență care urmează a fi luate;(la 15-11-2004, Litera c^1) a art. 14 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 453 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. )d) drepturile și libertățile fundamentale al căror exercițiu se restrânge, în limitele prevederilor constituționale și ale art. 4 din prezenta ordonanță de urgență;e) autoritățile militare și civile desemnate pentru executarea prevederilor decretului și competențele acestora;f) alte prevederi, dacă se consideră necesare.Articolul 15În funcție de evoluția situațiilor de pericol, Președintele României, cu încuviințarea Parlamentului, poate prelungi durata stării instituite și poate extinde sau restrânge aria de aplicare a acesteia. Prelungirile se dispun în condițiile prevederilor art. 5.(la 15-11-2004, Art. 15 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 453 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. )Articolul 16(1) Încetarea stării de asediu sau de urgență are loc la data stabilită în decretul de instituire sau în decretul de prelungire.(2) În cazul înlăturării situațiilor de pericol, înainte de expirarea termenului stabilit, încetarea aplicării măsurii excepționale se dispune prin decret, cu încuviințarea prealabilă a Parlamentului.(la 15-11-2004, Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 453 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. )Capitolul 3 Competente și responsabilitățiArticolul 17Coordonarea aplicării măsurilor dispuse prin decretul de instituire a stării de asediu revine, în principal, Ministerului Apărării Naționale.Articolul 18(1) În cazul instituirii stării de urgență în temeiul art. 3 lit. a), coordonarea aplicării măsurilor dispuse prin decret revine Ministerului Administrației și Internelor.(2) În condițiile alin. (1), Poliția Comunitară poate fi militarizată, în totalitate sau numai în anumite unități administrativ-teritoriale, desfășurându-și activitatea în subordinea Ministerului Administrației și Internelor.(3) În cazul prevăzut la art. 3 lit. a), Ministerul Apărării Naționale sprijină forțele Ministerului Administrației și Internelor, la cererea acestuia, în baza aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în limitele și condițiile stabilite de acesta.(4) Forțele Ministerului Apărării Naționale pot acorda sprijin numai în misiuni pentru care au pregătirea și dotarea corespunzătoare.(la 15-11-2004, Art. 18 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 453 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. )Articolul 19Pe durata stării de urgență, instituită în temeiul art. 3 lit. b), gestionarea măsurilor dispuse revine Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, sub conducerea nemijlocită a ministrului administrației și internelor și în coordonarea primului-ministru.(la 15-11-2004, Art. 19 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 453 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. )Articolul 20Pentru aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și a măsurilor prevăzute în decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgență, autoritățile militare, precum și celelalte autorități publice prevăzute la art. 7 alin. (1) au următoarele atribuții și răspunderi:(la 15-11-2004, Partea introductivă a art. 20 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 453 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. )a) sa întocmească planurile de acțiune și planurile de ridicare graduală a capacității de luptă, în conformitate cu ordinele și instrucțiunile proprii;b) să dispună depunerea temporară, la organele de poliție de pe raza județului sau a municipiului București, a armelor, munițiilor și materialelor explozive aflate asupra populației și să procedeze la căutarea celor nedepuse în termenul stabilit, urmând ca la încetarea măsurii excepționale acestea să fie înapoiate celor în drept să le dețină; să dispună închiderea temporară a societăților care comercializează arme și muniții și să instituie paza acestora;(la 15-11-2004, Litera b) a art. 20 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 453 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. )c) să limiteze sau să interzică circulația vehiculelor sau a persoanelor în anumite zone ori între anumite ore și să elibereze, în cazuri justificate, permise de liberă circulație;d) să efectueze controale asupra unor persoane sau locuri, când acestea se impun;(la 15-11-2004, Litera d) a art. 20 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 453 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. )e) să efectueze razii;f) să exercite în mod exclusiv dreptul de a autoriza desfășurarea adunărilor publice, a manifestațiilor sau marșurilor;g) să evacueze din zona supusă regimului stării de asediu sau de urgență persoanele a căror prezență nu se justifică;h) să dirijeze persoanele evacuate sau refugiate pe direcțiile și în zonele stabilite și să țină evidența acestora;i) să protejeze informațiile cu caracter militar destinate a fi comunicate prin mass-media; informațiile cu privire la starea de asediu sau la starea de urgență, cu excepția celor referitoare la dezastre, se dau publicității numai cu avizul autorităților militare; mijloacele de comunicare în masă, indiferent de natura și de forma de proprietate, sunt obligate să transmită, cu prioritate, mesajele autorităților militare, la cererea acestora;j) să dispună închiderea temporară a unor stații de distribuire a carburanților, a unor restaurante, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice;k) să suspende temporar apariția sau difuzarea unor publicații ori a unor emisiuni ale posturilor de radio sau de televiziune;(la 15-11-2004, Litera k) a art. 20 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 453 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. )l) să asigure paza militară a stațiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a sediilor posturilor de radiodifuziune și de televiziune publice, a operatorilor economici care dețin capacități de importanță strategică la nivel național, precum și a obiectivelor de importanță deosebită pentru apărare, prin punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare; când situația impune, dispun oprirea temporară a alimentării cu gaze, energie și apă potabilă, după caz;(la 10-10-2019, Litera l) din Articolul 20 , Capitolul 3 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 164 din 3 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 07 octombrie 2019 )m) să dispună raționalizarea alimentelor și a altor produse de strictă necesitate;n) să emită ordonanțe militare sau ordine, după caz;(la 15-11-2004, Litera n) a art. 20 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 453 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. )o) să interzică circulația rutieră, feroviară, maritimă, fluvială și aeriană pe diferite rute;p) abrogată.(la 15-11-2004, Litera p) a art. 20 a fost abrogată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 453 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. )Articolul 20^1

https://www.facebook.com/ZiarulVIITOR.RO/?ref=bookmarks
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Un Ziar care critica si este enervant de rau. CEDO. Inaltul Comisar AL ONU pentru Drepturilor Omului. ONU.Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi. Marine Le PEN, Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו - Home /https://www.facebook.com/ZiarulViitor. Agerpres.ro. Matteo Salvin. Gheorghe Funar, Ovidiu Dantesti, Gabriela Stefania NUT, Scurtu Bogdan. ASOR(Apararea Dreptruilor Omului Romania). LIGA -D.F. O. Gabriela FIREA , difuzare@ziarulviitor.ro