SISTEMUL DE EDUCATIE DIN ROMANIA 2019 IMPOTRIVA 1989

Sistemul de învățămant din România promovează egalitatea de sanse, care are o strategie națională privind Strategia Națională de Educației Parentală 2018-2025, care este cel mai bun proiect de utilitate publica în sistemul preuniversitar. Proiectul era pus pe Web site-ul Ministerul de Educației Națională fiind fondator al acestui proiect, și care proiectul general național a fost retras și din zona de învățământului preuniversitar de pe internet1. Proiectul ce trebuie să fie în dezbatere publică și nu trebuiea sa aiba interese politice, pana în 10 iunie 2019, a fost retras de către Ministerul Educației Naționala, fiind un proiect prea periculos și pentru secretarii de stat. Este un veritabil proiect de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeană în 2007, iar proiectul era fară precedent și puternic privind investitii în resursa umană și personal de specialitate, astfel fiind făra precedent în România. SPEN difuzeaza toate problemele grave privind situația financiară a copiilor într-o situație financiară destul de precară , și să să reflecteze toti actorii publici. Dar unele puncte din proiect sunt propuse pentru corectarea decalajelor dintre urban și rular, si sunt indispensabile pentru educator si reprezentat legal al statului ca factor de ridicarea copiilor din saracie extrema, si mai ales de aplicarea si apararea drepturilor copiilor, și libertăților cetătenilor , a sistemului de educației sa fie la nivelul tuturor statelor europene. Ministerul Educației trebuie sa acționeze în respectarea drepturilor copiilor, drepturilor omului și respectarea valorilor europene. Principiul drepturilor omului și drepturilor copiilor sunt conectate la internet prin respectarea valorilor și principiilor ce sunt omologate prin Cartea Europeana, apararea drepturilor Omului prin legea generala a Drepturilor Omului , a statului de drept și independența Judecătorilor, crearea Avocatului Copiilor și Avocatul Poporului-minori. Ministerul Educației Naționale trebuie să se angajeze privind combaterea abandonului școlar și discriminării copiilor în sistemul preuniversitar, adică rasial și xenofobie.

Sistemul de Educației din Romania este un sistem foarte greu de gestionat și care are foarte multe lipsuri financiare și nu numai, astfel ar trebuie sa pulverizeze radierea politică a Drepturilor Omului pentru Educației Non-formală, incluziunii sociale , și excluziunii, pentru copii cu dizabilităţii formale în orfelinate din România. Este foarte limpede ca factorul politic în viata universitară și pre universitară distruge multe destine și efectele se vad pe lungă durată. În anul 2019, mai sunt 2000 de școlii care nu au avize și funcționare în curtea în Acreditarea/autorizarea unităților de învățământ preuniversitar. , in plus lipsa de apa caldă, căldură, masă caldă, și mai ales cabinete medicale sa fie atasate centrului educațional din mediul rural. Dar devină exclusiv pentru toate derapajele din ce mai grele și în contextul în care societatea românească a acreditat tot mai multe partide politice să construiască politici publice Prin Ministerul Dezvoltării Regionale, astfel încat a devenit o sursă de venit pentru toți clienții politici care acreditează lipsa de calitate a învățămăntului românesc de pretutindenii și expresii necesare să comită grave abuzuri în formă continuă la copiii că părinții din România cu zero venituri și alocația de creșterea copilului devine o sursă de venit pentru întreaga gospodarie .

Despre lipsa acută de dezvoltarea și creșterea educației parentală cum a fost strategia națională pentru reformarea sistemului preuniversitar, a fost o campania din partea Coaliția Pentru Familie privind prostele grele împotriva ideologiei de gen, cu toate aceste nu a trecut nici referendumului consultativ privind drepturile minorităților. Educația parentală, , are o amprentă personală, pune accent pe educația profesorilor de către stat cum să-i crească pe copiii , care obiectivul este creștere și educația copiilor pe termen durabil. Domenii și ideologii pentru protecția copiilor și asistență socială din partea Ministerul Muncii și Justiției Socială, prin direcțiile Generale de Asistența Protecția Socială a Copiilor sunt subordonate în mod direct consiliilor județene. Autoritatea Pentru Protecția Copiilor prin legea 274/2004, și cadrul legislativ 273/2004, prevede o noua strategie la nivelul național privind sistemul de protecție a Copiilor 2.

O noua politica publică lansata prin Strategia Națională pentru protecția și promovarea drepturile copiilor sau copilului pentru perioada 2014-2020 și planul operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru implementarea și adoptarea de politicile publice astfel încât promovarea drepturilor copiilor pentru 2020-2014, a fost asumată printr-o Ordonanța de Guvern 1113/2014, fiind doua proiecte disponibile și au impact destul de ridicat la dezvoltarea, bunastarea și accesul copiilor la Asistență Socială , evident implicarea mai multe instituții și autorității locale.

  • Implementarea accesului copilului la școală
  • Abolirea abandonului școlar și analfabetismul funcționar , care provine din lipsa precara de sub existenta, bani de mâncare și igeină personală.
  • Programe sectoriale pentru combaterea și prevenirea violenței domestice în familie
  • Încurajarea părinților să trimită copii la școală prin burse și alocații de stat total nesemnificative din punctul de vedere drepturilor copiilor .

Impactul bugetului de stat de sub 3 la suta din P.I.B , acordat unui sistem destul de mare și cu nevoii specifice profesionale și inventarierea resurselor umane spre piata muncii din Romania. În anul 2019, 2018, Sistemul de Educației alternativă trebuie sa aiba 6 la sută din P.I.B, însă toate bugetele de educației prin legea speciala a fost voate de parlamentarii-senatori-deputați de la toate grupurile parlamentare la sub 2 la suta, azi. Cu toate aceste inechității, reprezentanții Ministerului Educației Naționale nu au de loc o agendă publică și nu vor să participe la sprijinirea și sprijinul drepturile copiilor , si mai ales în comisiile de specialitate din cadrul Parlamentului, mai ales ca au 6 secretari de stat. Privind lipsa serioasă de crearea politicilor publice la conducerea celui mai vital sistem public și de interes mondial , ministerul educației în continuare nu vrea să se angajeze în viața publica privind anexarea unor bunuri publice de bună calitate și permite focare mari de corupției prin fapte repetate destul grave de achiziții publice. Achiziționarea de echipamente de licență informatice, mobilarea claselor de predare la preturi uriașe, și permiterea abuzurilor grave asupra copiilor cu fără părinții din centrele de onfilantropia socială din Romania.

Privind lipsa serioasă de profesori de bună calitate actuale, MEN nu poate să pretindă opiniei publice din Romania și Comisiei Europene că oferă o oferta bună de educație de înaltă calitate de îndată, deoarece toți evaluatori metodologiei Ministerului Educației Naționale, au creat cele mai periculoase teste naționale și care sunt grele și pentru adulții, astfel îngrădește dreptul la dezvoltarea educației parentale în continuare a copiilor din mediile cele mai defavorizate și unde sunt sute de mii de părinții la muncă în Diaspora, acum. Lipsa de atragerea banilor din fondurilor europene în Master Plan mare și mic a adus mari înalte decalaje între școlile elită și cele care sunt la periferia examenelor naționale.

Acest proiect de educație parentală reprezintă un proiect public de politică vie în domeniul egalității de șanse și apararea drepturilor copiilor, prin care oferă dreptul la securitate, întrucît strategia invocată națională se declară la combaterea discriminării pe mai multe niveluri prin omologarea proceselor ce sunt esențiale în asigura dreptului egal al fiecărui copil , dreptul la cultură prin educație gratuită, prin modele de noi politicile publice ce asigura o mai bună gestionare a accesului universal al tuturor copiilor și profesorilor sa beneficieze de serviciilor de înaltă calitate publice prin o mai mare bugetare a statului în afacerile educaționale.

Alte abuzuri ce sunt anti discriminatoriei ce petrece din partea profesorii și educatorilor între copiii cu părinții foarte bogați și copii cu părinți care nu au de loc bani să cumpere rechizite și alte copilului, deoarece exista în societatea aceasta multe neajunsuri de ordin mii de abuzuri din partea tuturor deoarece au locuri de munca tot mai slabe plătite sau de loc, pentru ca la vreme lor nu erau faculăti de stat si private sa ofere copiilor multă bogație. Raportarea de la lipsa de teste serioase si politicile publice adecvate privind măsurării impactului în calitatea managementului preuniversitar din Romania. Lipsa de examen și selectarea cadrelor în fruntea Ministerului de Educației numai pe baza de pile este extrem de nociv și rezultatele se vad extrem de bine cum sunt milioane de tineri care nu au de loc locuri de munca si nu sunt in stare să creeze ei noi locuri de munca pentru viitorul lor. Educația reprezinta din partea factorului politic-Guvern-Parlament , multă sărăcie extremă, cu mult miros foarte urat și care încă virusează întreagă rețea guvernamentală. Corupția în sistemul de educație cu programele de licență și astfel au în vedere să contribuie la etichetarea unui sistem care nu ii face cinste. Insalubritatea politica ce ofera mizerilor de ridicualitate ce reproduce efecte de lunga durata la evaluările naționale și alte examene. Sunt în România extrem de multe școlii din mediul rural, ce nu au laborator de fizică, de chimie și mai ales săli de lecturi , sau contract la date internet, deoarece directorii sunt numiți pur politic și nu au de loc abilitatea de a pregăti o astfel de școală modernă.

De foarte multe regimuri politice și cu guverne politice ce au fost în instituții publice, fac tot felul de experimente tot mai multe și mai puțini pași pentru educația tinerilor generații în spiritul toleranței , non discriminări, al combaterii rasismului și xenofobia. Totodata, sunt foarte multi copiii care nu evoluează de loc în ritm cu cei ceilalți copiii din clasă, din lipsa de lipsa a venituri ale părinților. . Programa școlară este tot mai încărcată cu toate ingredientele socio profesională iar cei care cer prea mult ar trebuie sa mai ofere si proiecte serioase privind protejarea drepturilor copiilor. Limbajul de lemn al demnitarilor publici în sistemul de educației preuniversitar și cu efecte tot mai periculoase în raport cu alte state membre europene, au pus la zid Romania sa fie considerata un centru in forma intelectuala fără precedent.

1https://edu.ro/consultare-public%C4%83-strategia-na%C8%9Bional%C4%83-de-educa%C8%9Bie-parental%C4%83-2018-2025-proiect]

2http://www.copii.ro/despre-noi/legislatie-organizarea-si-functionarea-institutiei/

Combaterea ambandonului școlar, privind lipsa copiilor la unităților școlare din Romănia, este un program ce se află sub Inspectratelor Județene. Acest cadrul normtiv, este pentru acțiuni sociale, care se alăture marginalizarea, excluderea socială, ce au ca efecte combaterea analfabetismului clasic.

Comisia Europeană 1 , se confruntă de foarte multe ori cu creșterea ratei a șomerilor tinerilor cu fără studii superioare sau medii și care ridica tot feluri de probleme destul de grave, de la probleme legate de drosuri, de exploatarea prostituției și lipsa de dependență legată de probemele de incluziunii sociale. Potrivit studiilor de specialitate ale Comisiei Europene, arată că acești tineri care nu au de loc locuri de muncă nu au de loc studii medii, nu au o pregătire socială și sunt predispuți să devină victime ale violenței sărăciei extremă, sau fetele tinere să devină o sursă de venit pentru exploatării prostituției . Acest fenomen nu este doar unic în Uniunea Europeană, dupa ce avorturile au fost legalizate și ce produc banii ușor prin astfel de lcouri de muncă de cîte respectarea demnității umane. Problemele ridicate au ca obiectiv și perisabil indispenabil de realitatea politică privind din punctul de vedere al combaterea sterotipurilor de gen și în platforma multi media și educaționale

1http://mh.edu.ro/fisiere/absenteism_abandon/Plan_de_masuri_pentru_prevenirea_absenteismului_si_abandonului__opt.pdf

Comisia Drepturilor Omului din cadrul ziarulviitor.ro, realizat de Bogdan Scurtu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Egalitatea, Libertatea, Dreptatea , Drepturile Omului, Drepturile persoanelor, Politica statului de drept, Stat democratie si combaterea coruptiei si exploatarea sexula a corupului prin eradicarea vanzarea de de sex.