MARELE RISCURI GRAVE PENTRU DREPTURILE ECONOMICE

Marele riscuri grave pentru drepturile economice , unele recomandari pentru actiuni pentru toate guvernele care respecta dreptruile primare ale omului. Salarii mai mari harna gratuita in timpul pandmiei de corona virus la nivel national. Combaterea corona virus 2020, este posbil sa aiba un impact de lunga durata economice si sociale si in mod mai rau vulnerabile in fata crizie, si transpormarea masurilor lipsite economice si nu respecta lansarea Dreptruile Omului duce la afectarea de noi crize economice severe si la noi crize politice majore si cu efecte destul de ridicate la drepturile sociale. Securitatea si sanatatea drepturilor omului si sociale pe temen lung si prevede mare asistenta economic si sociala la mediul afaceri economice din partea Guvernelor. Toate guvernele sunt obligate sa respecta dreptul la nivelul de trai adecvat, si la lansarea de noi ajutoare sociale de stat, printre care standardele etice ale Drepturilor Omului.Dreptruile economice ar trebuie sa fie politicilor economice si ajutor de stat pentru recuperarea mediului de afaceri.

„Guvernele au făcut măsuri importante pentru atenuarea impactului economic, dar mulți nu au protejat suficient sau în mod adecvat pe cei care sunt cel mai expus riscului”, a spus Scurtu Bogdan, cercetător senior al sărăciei și inegalității la ONU. „În ciuda programelor de salvare masivă, mulți oameni se confruntă cu sărăcia sau nu își pot permite necesitățile, iar unele grupuri au fost excluse din sprijin în totalitate.”

Asistența ar trebui să acopere în special cele expuse celui mai mare risc economic și social din cauza Covid-19, ONU. Dar unele țări au adoptat politici care oferă asistență exclusiv anumitor grupuri, legând ajutoarele în anumite zone geografice , statutul de imigrare al unei persoane sau participarea la economia formală. Astfel de practici au lăsat multe persoane, o mare parte dintre ele, femei, cu acces limitat la servicii de sănătate și protecție socială, contribuind la riscul lor de a cădea în sărăcie.

Inaltul Comisariat pentru protejarea si securitatea Dreptruilor fundamentale si libertatile internationale prezintă recomandări pentru asistență economică și socială pe termen scurt, mediu și lung. Pe termen scurt, sprijinul poate lua forma extinderii programelor existente sau introducerea de noi programe de protecție socială, amânarea plăților de închiriere și ipotecă, moratorii pentru evacuări din cauza restanțelor, stabilizarea închirierii sau măsuri de reducere și suspendarea costurilor de utilități și a reducerilor. pentru neplată și încasarea datoriilor. De asemenea, guvernele ar trebui să ia măsuri pentru ca testarea și tratamentul sau vaccinurile dezvoltate pentru Covid-19 să fie accesibile și accesibile tuturor.

Pe termen mediu sau lung, guvernele ar trebui să cheltuiască mai mult pentru protejarea drepturilor economice și sociale, în loc să se angajeze în austeritate abuzivă. Aceasta ar putea lua forma de a face permanente unele dintre programele de sprijin imediat și de a crea sisteme de protecție socială mai puternice, care ating acoperire universală.

În timp ce sprijinul financiar acordat sectorului privat este esențial pentru a reduce impactul economic al pandemiei, ONU solicită includerea unor dispoziții pentru supravegherepentru a se asigura că fondurile nu sunt ratate. Finanțarea de urgență este deosebit de vulnerabilă la corupție și abuzuri din cauza urgenței și a scării cheltuielilor guvernamentale. Urgența de bază poate copleși sau împiedica sistemele de supraveghere, permițând actorilor puternici să profite de criză în beneficiul lor, în loc să sprijine lucrătorii.

În mod similar, finanțarea și sprijinul instituțiilor financiare internaționale precum Grupul Băncii Mondiale și FMI – critice pentru protejarea mijloacelor de trai și a economiilor din țările cu resurse puține – ar trebui să asigure transparența și responsabilitatea în răspunsul lor de urgență. Sprijinul financiar se adresează țărilor cu înregistrări precare ale drepturilor omului, corporații și bănci, ridicând îngrijorarea că asistența financiară oferită nu va ajunge la cei mai nevoiași. FMI sa tina cont de contextul crizei financiare si sa adopte masuri financiare pentru persoanele vulnerabile precare.

Pentru a aborda inegalitățile economice vaste pe care le-a expus și exacerbat pandemia de coronavirus necesită investiții pe termen lung în îngrijirea sănătății publice, protecția socială și infrastructura, a declarat ONU. Astfel de planuri de recuperare ar trebui să țină seama de modalitățile prin care unele grupuri au suferit mai multe daune decât altele în timpul pandemiei, prioritizând recuperarea economică și corectând inegalitățile care au dus la disparități în primul rând.

„Există un risc imens ca milioane de oameni să cadă în sărăcie și să facă față foamei și pierderii permanente a locurilor de muncă”, a spus S.B. „Cu excepția cazului în care guvernele oferă asistență economică și socială eficientă pe termen lung, pandemia amenință să crească și să îngreuneze și mai mult inegalitatea economică.”
In Romania, sunt milioane de romani care inca nu au locuri de munca si nu exista actele legislative pentru a soma pe Guvernul PNL al Parlamentului, sa ia masuri urgente pentru relansarea economica si protejarea nivelului de trai, si asistenta sociala si economice pentru firmele mici si mari care mai sunt inca in Romania.

www.ziarulviitor.ro

https://www.facebook.com/ZiarulVIITOR.RO/?ref=bookmarks
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Dezvoltăm mecanisme și implementăm standardele și activitățile drepturilor omului și statului de drept.