DREPTURILE OMENILOR

Drepturilor tuturor oamenilor 

În ciuda pașilor mari făcuți de mișcarea internațională pentru drepturile mondiale ale oamenilor  de-a lungul mai multor ani, barbati si femeile au drepturile fundamental egale, scrise in legile naționale și fetele din întreaga lume sunt încă căsătorite ca copii sau traficate în muncă forțată și sclavie sexuală.Li se refuză accesul la educație și participarea politică, iar unii sunt prinși în conflicte în care violul este perpetuat ca armă de război. În întreaga lume, decesele legate de sarcină și naștere sunt inutile mari, iar femeile sunt împiedicate să ia alegeri profund personale în viața lor privată. ONU subcomisie Înaltului Comisariat pentru Dreptacilor Egale si OIM  lucrează la realizarea abilitării femeilor și a egalității de gen – protejarea drepturilor și îmbunătățirea vieții femeilor și fetelor pe teren.Violenta domestica pe piata muncii, violurile in gospodărie, si muncile grele si cu fara ajutor social si protecția Drepturilor omului pe piata muncii sunt cele mai grele si severe forme de discriminare, pentru entine, rasa, egalității de gen, si mai ales pentru oamenii cu o situație financiara destul de precara.Romania , a fost prima tara din Uniunea Europeana unde a introdus sclavia severa si legane de orfelinate cu hartuirea copiilor asupra grevele violuri, iar instituțiile de specialitate sunt foarte multe si nu au fost prezente actorii politici si funcționari publice acolo unde trebuie sa prevină violurile si hartuirea domestică. 

Parlamentul Romanie si Guvernul trebuie sa urmează să înceapă să discute un pachet de amendamente la legislația muncii din țară deoarece sunt milioane de romani cu fara locuri de munca. Lipsa de proiecte serioase de aderarea si despre Proiectul de modificări ar trebuie consolidarea inspectoratului muncii și reglementarea orelor de muncă, ore suplimentare, muncă de noapte, repaus săptămânal obligatoriu și pauze în timpul turelor. „Lipsa reglementărilor din Romania a muncii a dus la practici de muncă deficitare care au pus mii de lucrători la riscuri discriminare si sărăciei lucie.
Parlamentul trebuie sa adopte noi legii serioase necsare urgente pentru a opri sclavia pe câmpul muncii si practicile abuzive si sa imbunatateasca sanatatea intelectuala a lucrători, jurnaliști, lucrători comercianți, profesori, polistiti, medici si alte grupuri socio profesionale. Lipsa de drepturilor omului pe piata muncii nu aduce la investitii serioase in infrastructura economica si integrarea civila a Parlamentului trebuie sa apară cu pachetele legislativ pentru îmbunatățirea condițiilor de munca. A fost schimbat codul muncii, pentru mai multe ore de munca si a redus drastic veniturile oamenilor de pe câmpul muncii si investiții străine nu au fost de loc. 30 de ani milioane de romani au avaut parte de munca grea, schimbarea orele de munca si la munca la negru. Si decesele la locului de munca au fost multe si acum piața muncii suferă de mutați economice, deoarece ii trebuie peste 4 milioane de ingineri sa repornească motoarele economice si de relansarea economic si relansarea nivelului de trai si decent. Prin unele rapoarte au fost scunse multe fragmente de adevarul si dreptate si lipsa Drepturile muncii in piața muncii se vede ca Romania este a doua tara din lume care nu are forta de munca apta si calificata sa progresase.
Lucrătorii in Romania lucrează 12 ore de munca, nu mai exista 8 ore de munca din cauza lipsa de investiții economice si mai ales de practicile negative permise angajatorilor de către guvernele care nu au intervenit de loc sa faca reforma muncii si slabe sindicate de stat. Militatea de a schimba locul de munca pentru un nivel mare de trai este foarte si condițiile de munca sunt foarte proaste si multa sărăcie si corupției publica.

Nu exista de loc industrie de fonta, de cărbuni, de industrie de cupru si practicile din câmpul muncii sunt datorate si din cauza lipsa industriei de economie grea pe tate sectoarele economiei din Romania. In anul 2012 a fost cele mai multe tăieri de venituri si milioane de romani au fugit din Romania care a introdus sclavia treptata pe mai multe direcții pe piata muncii si zero protectii ale Drepturilor omului pentru lucrătorii. Siguranța locurilor de munca in Romania este cea mai periculoasa si suferă tratament financiar destul de precara.

Cu toate acestea, reglementările privind drepturile și supravegherea muncii nu au îndeplinit încă standardele și bunele practici internaționale. Inspectoratul Muncii nu are mandatul de a aborda impactul mai larg al orelor de muncă lungi, presiunilor de producție și condițiilor dificile de muncă. Dacă va fi adoptat, proiectul de lege ar acorda Inspectoratului Muncii mai multă independență și și-ar extinde mandatul de a monitoriza toate standardele de muncă garantate în conformitate cu legislația Romania.

Proiectul de lege propune, de asemenea, reglementarea programului de lucru, a turelor, a timpului de odihnă între schimburi și a muncii pe timp de noapte, impunerea unui plafon pentru orele suplimentare și stabilirea salariilor minime de ore suplimentare, printre altele. De asemenea, ar introduce garanții cheie legate de tratament egal și nediscriminare. În acest sens, proiectul de lege merge mult până la reducerea lacunelor pentru protecția lucrătorilor din legislația muncii.

Politicile guvernamentale nu ar trebui să pună în pericol siguranța lucrătorilor ca mijloc de creștere a productivității sau de reducere a costurilor de producție pentru companii, si ar trebuie sa fie intruse politici de securitate si protejarea oamenilor de abuzurile grave ale angajatorilor.

Standardele internaționale de drepturi umane garantează tuturor dreptul la condiții de muncă corecte și sigure, la limitări rezonabile la orele de muncă, la salarii corecte, la libertatea de mișcare și la respectarea și protecția vieții de familie și private. Convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM), multe dintre care Romania nu a ratificat încă, stabilesc standarde pentru condiții de muncă acceptabile, precum și supraveghere și aplicare corespunzătoare. De asemenea, Romania și-a asumat angajamente în acorduri cu SUA și Uniunea Europeană pentru consolidarea legilor sale de muncă și a sistemelor de supraveghere și executare.

www.ziarulviitor.ro

https://www.facebook.com/ZiarulVIITOR.RO/?ref=bookmarks
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Dezvoltăm mecanisme și implementăm standardele și activitățile drepturilor omului și statului de drept.