Archive for martie 26th, 2020

DREPTURILE OMULUI ART 15 VS ART 35

Articolul 15 pe care vor ei să îl aplice din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prevede că: ”în caz de război sau de alt pericol public care ameninţă existenţa unei naţiuni”, un stat membru ”poate lua măsuri derogatorii de la obligaţiile prevăzute în Convenţie, în măsură strictă în care situaţia o impune şi cu condiţia ca aceste măsuri să nu contravină altor obligaţii care decurg din dreptul internaţional”.

Dezvoltăm mecanisme și implementăm standardele și activitățile drepturilor omului și statului de drept.